Interactieve lezingen

Betrek het publiek bij het onderwerp met beeld, woord en geluid

Op verzoek wordt er een interactieve lezing gegeven over een uitgebracht boek, over duurzaamheid of een specifiek onderwerp in de uitvaartbranche.

Interactief, omdat te lang praten (minimaal 1 uur aan één stuk) niet alleen vermoeiend kan zijn voor luisteraars, maar ook hun aandacht kan afleiden. Het is belangrijk om het publiek te betrekken bij een onderwerp dat naar voren wordt gebracht. Dat kan zijn via een film of reportage van Prospera Scenario waarbij (door)gepraat/gefilosofeerd kan worden over het onderwerp.

Dat kan ook in een lezingformule waarbij het publiek tussentijds actief wordt betrokken. Een interactieve lezing van Claudia Koole is zinvol, geeft inspiratie en is altijd gericht op een betere wereld i.h.k.v. sociale duurzaamheid gelet op maatschappelijk verantwoord ondernemen en bewustwording in brede zin.

Nederlanderschap in relatie tot de VN en de duurzaamheidsagenda: In het diaconaal café van Etten-Leur in De Smeltkroes werd eind februari 2017 een korte lezing gegeven over het Nederlanderschap. Wel zo’n actueel onderwerp gelet op de politieke standpunten. Wat heeft het Nederlanderschap te maken met de Verenigde Naties en de duurzaamheidsagenda van de wereld? Boek nu: contact@prosperascenario.nl

Een impressie over een eerder gehouden lezing over de roman ‘Robin B. en het geheim van de wereld’ en duurzaamheid:

Bij de hier onderstaande organisaties is eerder een lezing of presentatie gehouden:

http://www.verenigingdebron.nl

http://www.erismeerveldhoven.nl

KBO Kruisland

Vrouwenvereniging Steenbergen

Copacabana, Salon voor Levenskunsten Breda – http://www.ssdempo.nl

MEC Spirit Baarn – http://www.mcspirit.nl

Ouderensoos Roosendaal

Vrouwenvereniging Sint Jozef Kalsdonk Roosendaal

Heemkundekringvereniging Nieuw-Vossemeer en Deurne

BRES Paaskerk Baarn – http://www.bresmagazine.nl

Marea Uitvaartverzorging, Zoutelande http://www.marea-uitvaart.nl

SCB Zoom- en Zegestede Bergen op Zoom en Roosendaal – http://www.zoomenzegestede.nl

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie