Persoonlijke pagina van een burgemeester

Voor het geactualiseerde naturalisatieboek ‘Een beeldschoon Koninkrijk!’ wordt de mogelijkheid aangeboden voor een persoonlijke pagina van de burgemeester. Elke gemeente kan op deze manier een eigen unieke boodschap toevoegen aan nieuwe Nederlanders binnen hun gemeente. Een voortreffelijke ontwikkeling bij Uitgeverij Prospera. Neem contact op met contact@uitgeverijprospera.nl om deze persoonlijke pagina te bespreken. Kijk op Gefeliciteerdubentnederlander.nl voor meer informatie over dit boek.

Belevings e-book Watersnoodramp 1953 voor herdenkingsjaren 2023-2028

Op de websites Stichting StadsHerauten Steenbergen, Atelier Valkhoff en Watersnoodwoning Heijningen is het belevings e-book Watersnoodramp 1953 te zien en te lezen.

Bijzondere dank gaat uit naar de Mastboom-Brosens Stichting uit Oud Gastel, het Meeussen Fonds in Bergen op Zoom en naar gemeente Moerdijk. Dankzij hun ondersteuning werd deze uitgave mogelijk. Gemeente Steenbergen heeft nog geen besluit gezonden, maar is genoemd mede uit respect naar de betrokken deelnemers in deze uitgave die uit gemeente Steenbergen komen.

70 jaar Watersnoodramp 1953

Een speciale uitgave. Speciale verhalen van overlevenden. Historie en toekomst van het water. Het staat in één weergave die eind december 2023 uitkomt als e-book. 70 jaar Watersnoodramp 1953 in West-Brabant, een maatschappelijk en sociaal project van Prospera Media & Art.

Dankzij stimuleringsbijdrage Mastboom-Brosens Stichting.

Boek trailer voor Een beeldschoon Koninkrijk!

Nieuwsflits binnen de tak Uitgeverij Prospera: voor het kleurrijke, informatieve en functionele boek dat bij naturalisatieceremonies wordt uitgereikt door gemeenten, is een nieuwe boek trailer verschenen. Dank aan alle medewerking voor het realiseren van deze trailer. Meer informatie over het boek en voor bestellingen zie de website www.gefeliciteerdubentnederlander.nl

Nieuw boek in nieuwe troostbox

Uitgeverij Prospera verzorgt het nieuwe boek met titel ‘Uitvaartbloemen vertellen’ in de nieuwe troostbox Kunst als troost van Vlinderijnes Design & Storytelling voor de uitvaartsector. Tot deze sector behoren uitvaartondernemers, ritueel begeleid(st)ers, crematoria en ook particulieren. De release van deze specifieke, kleurrijke, veelzeggende troostbox is in september 2023. Buiten het nieuwe boek in deze box is tevens de handgemaakte Begeleidingkaars aanwezig als beeldende kunst, mede als troostlichtje met betekenis.

Nieuw naturalisatieboek

Bij Uitgeverij Prospera is in maart 2023 het nieuwe naturalisatieboek ‘Een beeldschoon Koninkrijk!’ verschenen. Een kleurrijke update met vernieuwing! Ga naar www.gefeliciteerdubentnederlander.nl voor meer (bestel)informatie.

Drieluik verleden, heden, toekomst klaar

Begin maart 2023 is het filmproject, het drieluik ‘Steenbergen, reis door de tijd’, afgerond. Goed voor zo’n 1 uur en 3 kwartier kijkplezier met beleving. Diverse kranten besteedden er paginagrote artikelen aan.

Met dank aan Stichting StadsHerauten Steenbergen voor wie de opdracht mocht worden uitgevoerd. Tevens dank aan co-financiers Rabobank Coöperatiefonds, Meeussen Fonds, Mastboom-Brosens Stichting, PostcodeLoterijFonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ligne Notarissen, gemeente Steenbergen en particuliere schenkers.

Filmreeks voor regionaal erfgoed en cultuur

Prospera Media & Art maakt een korte filmreeks met titel Steenbergen, reis door de tijd voor Stichting StadsHerauten Steenbergen. De release voor het drieluik is in maart 2023. Meer informatie is te vinden op hun website

https://stichtingstadsherautensteenbergen.nl 
Afbeelding Darinckvelden 1540 – Stadsmuseum Zierikzee

Ontwerp voor Van Gogh Museum Challenge & IXXI

In het kunstwerk Pietà (naar Delacroix) van Vincent van Gogh 1889 is een haan te zien aan de linkerarm van de gestorven Jezus die als zelf-portret van Van Gogh wordt beschouwd in dit werk. Niet zo vreemd als men weet dat hij in dezelfde periode een schildersvriend had die Meijer de Haan heette die hij zeer waardeerde als één van ‘die Hollanders’. De andere Hollander was Joseph Jacob Isaäcson. Vincent van Gogh kwam uit een religieus nest, met vader en grootvader die als dominees dienden in meerdere kerken, en de haan op elke kerktoren is een verwijzing naar de haan die elke ochtend kraait. Het betekent dat ieder mens iedere dag nieuwe kansen heeft om het goede te volgen. Deze christelijke uiting past eveneens bij Van Gogh. Schilderen met een verborgen taal was Van Gogh ook niet vreemd. Dat leerde hij van Paul Gauguin die bij hem in het Gele Huis kwam wonen in het najaar van 1888. De haan is verborgen, maar hij is er wel en heeft een betekenis. In het echt is hij zelfs zeer goed te zien in het Van Gogh Museum Amsterdam. Het is het bekijken waard. Op deze creatie is de haan ‘levend’ gemaakt met echte veren in een magische Pietà. De meerdere kleuren verwijzen naar meerdere dimensies. Zeg maar, het leven hier op aarde en de werkelijkheid van de kunstenaars waarin zij zich bevinden waartoe eveneens de Metaverse van vandaag behoort.

Nieuw logo als Sociale Onderneming

Prospera Scenario heet voortaan Prospera Media & Art. Het is een maatschappelijke onderneming geworden die later dit jaar mogelijk zal veranderen naar een BVm als de Rijksoverheid de initiatiefnota uit 2018 voor sociaal ondernemen erkend. Vanaf 2007 heeft Prospera voortdurend aan duurzaamheid gewerkt en een ruime portfolio opgebouwd. Aangezien de doelstelling leidend is binnen Prospera, is de impact vanuit dienstbaarheid zichtbaar geworden na 15 jaar en behoort Prospera Media & Art tot een maatschappelijke onderneming. Sinds 2008 geldt reeds een bekrachtiging en ondertekening bij het Earth Charter als endorser en is er reeds jaren een aansluiting bij SDG Nederland community. Deze achtergrond met gerealiseerde werken en projecten om Global Goals voorop te zetten, is belangrijk voor gemeenten en andere organisaties die duurzaamheid en bewustwording van de Agenda 2030 VN willen vertalen in hun beleid en dienstverlening.

Tekstuele bijdragen met grafische vormgeving, digital art, beeldende kunst, scripts en scenario’s, audiovisuele bijdragen met short films, uitgeverij non-fictie boeken; Prospera Media & Art kent veel manieren en betekenissen voor het praktiseren van Global Goals uit de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.