Boek trailer voor Een beeldschoon Koninkrijk!

Nieuwsflits binnen de tak Uitgeverij Prospera: voor het kleurrijke, informatieve en functionele boek dat bij naturalisatieceremonies wordt uitgereikt door gemeenten, is een nieuwe boek trailer verschenen. Dank aan alle medewerking voor het realiseren van deze trailer. Meer informatie over het boek en voor bestellingen zie de website www.gefeliciteerdubentnederlander.nl