Publicatie kinderverhalen in Swedenborgiana december 2015

Swedenborgiana, een tijdschrift van Swedenborg Boekhuis, heeft in het decembernummer 2015 drie verhaaltjes gepubliceerd uit ‘Hemel op Aarde met Klaartje’. Dit manuscript voor een kinderboek werd geschreven in het najaar van 2012.

00010002