Nieuwe website Van Gogh, kunst en duurzaamheid

Wat heeft Vincent van Gogh, die in 1890 stierf, met duurzaamheid te maken?

Heel veel eigenlijk, is mijn antwoord. We zijn gewend aan de term duurzaamheid als milieuvriendelijk en een verantwoorde bewuste leefwijze, maar pure duurzaamheid begint bij liefde en hartstocht. Vincent van Gogh laat een boodschap achter hierin, voor nu en volgende generaties. Daar is mijn onderzoek op geënt. Bij leven werd hij onderschat en het was een onmogelijke opdracht om de liefde van zijn leven te vinden. Toch bleef hij hoop houden, stelde zich grotendeels dienstbaar op voor de mensheid en bracht zijn expertise eerst naar voren in zijn preken als predikant en later op doek als kunstschilder. Deze bijzondere vorm van duurzaamheid, daar waar iets vanuit pure liefde ontstaat met een impact voor eeuwen erna, is de moeite waard om te onderzoeken.

Op de website http://www.vangoghkunstenduurzaamheid.nl wordt hier uitgebreid op ingegaan, mede omdat ik in woord en beeld de Van Gogh Route doorloop.