Korte film Being married to Planet Earth

De korte film Being married to Planet Earth is ingediend bij het International Short Film Festival Middelburg en International Social Shorts Antwerp.

Verkleind - Poster Image Being married to Planet Earth - 24-04-2020

Synopsis

NEDERLANDS

De wereld is maakbaar geworden. Het is heel normaal geworden om op aarde te leven en rond te reizen met een maximaal leven. Door de toenemende bevolking stijgt de luxe- en voedselbehoefte en zijn er steeds meer watertekorten. Dieren, beschermd en huisdier of niet, zijn producten geworden op markten wereldwijd wat inmiddels heeft gezorgd voor de pandemie COVID-19. De mensheid is verder van de natuur af gaan staan, terwijl de rivieren op aarde hetzelfde stromen als de bloedbanen in het eigen lichaam. Altijd circulerend en onderweg andere organen of organismen voedend met water. De wereldwijde coronacrisis laat de mens inzien dat een terugkeer naar de natuur, de planeet aarde, noodzakelijk is voor een lang en gezond leven zonder schade of lijden. Het is het gedrag van de mens, als mindset, dat hierop afgestemd wordt om wereldwijde duurzaamheidsdoelen een kans te geven. Er is nog tien jaar te gaan volgens de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Deze waterfilm laat zien dat mens en aarde met elkaar getrouwd zijn vanaf de geboorte tot aan het sterven. Eenmaal op aarde is het de opdracht om er goed voor te zorgen met respect en mededogen. Met waterbeelden uit Europa en aan de Nederlandse Zeeuwse kust.

ENGELS

The world has become makable. It has become quite normal to live on earth and travel around with maximum life. Due to the increasing population, the need for luxury and food is increasing and there are more and more water shortages. Animals, protected and pet or not, have become products in markets around the world, which has led to the pandemic COVID-19. Mankind has moved further away from nature, while the rivers on earth flow the same as the blood in its own body. Always circulating and along the way other organs or organisms nourishing with water. The global coronacrisis makes mankind realize that a return to nature, planet earth, is necessary for a long and healthy life without damage or suffering. It is man’s behaviour, as a mindset, that is attuned to this in order to give sustainable development goals (SDGs) a chance. There is still ten years to go according to the Agenda 2030 of the United Nations.This water film shows people and the earth being married to each other from birth to death. Once on earth, the task is to take good care of it with respect and compassion. With water images from Europe and on the Dutch coast of Zeeland.