Erfgoedgids 2020 gemeente Steenbergen

Voor gemeente Steenbergen werd een opdracht uitgevoerd om tekstueel de Erfgoedgids gemeente Steenbergen te verzorgen die tijdens de opening van de Cultuurmaand (CuST) werd uitgereikt in de Sint Gummaruskerk. De Erfgoedgids geeft alle parels in deze gemeente weer, in haar zes kernen, waaronder vestingstad Steenbergen en is gratis te verkrijgen o.a. bij VVV Steenbergen.

Vormgeving Philip Damen - Tekst Claudia Koole
Vormgeving Philip Damen – Tekst Claudia Koole