Uitleg Global Goals Centrum

De coronaperiode dwingt om te kijken naar een andere economie. Hier was niet alleen corona voor nodig. Elke gemeente in Nederland kampt met winkelleegstand en de oude economie lijkt achterhaald. Het kabinet zet steeds meer in op vernieuwing en duurzame ontwikkelingen. Om uit te leggen wat een Global Goals Centrum is, waarnaar onderzoek wordt gedaan in relatie tot winkelleegstand, is een bijdrage ontwikkeld met uitleg.