Prospera Social

Logo Prospera Social - PNG

Vanuit Prospera Social wordt een lezing gegeven met titel ‘Practice what you preach’ op middelbare scholen en hoge scholen. Het is een intro op het praktiseren van SDGs vanuit de Agenda 2030 van de VN. Deze informatieve lezing met praktijkvoorbeelden is te boeken via contact@prosperascenario.nl 

Onderwerpen en projecten met een sociaal maatschappelijke waarde en een maatschappelijke impact komen voort uit Prospera Social, als onderdeel van Prospera Scenario. Het gaat hier om schaalbare innovaties voor maatschappelijke vraagstukken op weg naar een betere wereld. Dit maakt Prospera een sociale onderneming waarbij Prospera Social een koploper is die samenwerkt met andere organisaties, bedrijven en professionals.

Voorbeelden van Prospera Social zijn:

1. SDG Kinderboek ‘Iedereen heeft een roodroze hart’ – Agenda 2030 VN

Elke vorm van ongelijkheid dient te worden voorkomen, want uiteindelijk telt niet de jas die iemand draagt, maar wat er onder die jas zit aan talent met een fysiek roodroze hart.

Minder oorlog, meer vrede.
Minder haat, meer liefde.
Minder ongelijkheid, meer gelijkheid.
Minder gevangen, meer vrijheid.
Minder pesten, meer zichzelf zijn.

Cover Voor - CLK49_2020 Kinderboek Roodroze hart Voor

http://www.iedereenheefteenroodrozehart.nl

2. Herbestemming kerken 

Voor kerkgebouwen waar de functie religie behouden dient te blijven, wordt een eerste aanleg projectplan gemaakt in de onderzoeksfase ter presentatie. Het zijn unieke projecten met vernieuwende inzichten en met bestaansrecht voor langere termijn. Zo’n plan wordt vanuit Prospera Social geschreven en gecreëerd met vormgeving en eventueel een audiovisuele bijdrage. Neem contact op met contact@prosperascenario.nl 

Eerder werd een projectplan herbestemming voor de Sint-Gummaruskerk in Steenbergen (N-Br) gemaakt. Deze grote kerk, die gebouwd is met de gulden snede, blijft voorlopig nog open, maar heeft een bestaansrechtvisie gepresenteerd gekregen met Vergeten Verhalen. De volgende trailer werd hiervoor gemaakt.

Ter info: De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geeft in december 2020 de volgende cijfers. Van de ruim 7100 kerken zijn er 1530 herbestemd. Een kleine 300 moeten nog herbestemd worden. Zo’n 40% heeft een sociaal-culturele functie. 30% met de functie wonen. Een kleine 4% betreft de sector zorg.

Prospera Social werkt aan een lint van belevingsmusea met verschillende herbestemmingen op schrift, met een verbindend en vernieuwend karakter dat past in deze tijd.

Bij het project Stiltemonumenten hoort SDG 3, met name target 3.2 om overlijdens van baby’s te beperken.
Herbestemmingsplan voor kerk(en) Vergeten Verhalen is gebaseerd op SDG 11, target 11.4 om cultuur en erfgoed te beschermen.
Kinderboek en theaterstuk ‘Iedereen heeft een roodroze hart’ is gebaseerd op SDG 10 om kinderen zichzelf te laten zijn en gelijkheid te bevorderen met eigen talenten en kwaliteiten.

Geef een antwoord