Vincent leerde ook Frans

Een project in ontwikkeling. De Franse taal is niet meer zo populair op middelbare scholen, zo is geconstateerd. Vanuit de kringen van de Belgische Ambassade in Den Haag, afdeling Wallonië en Brussel, werd een initiatief geopperd om de Franse taal op basisscholen te introduceren en deze mooie taal onder de aandacht te brengen. Voor dit initiatief werd het volgende boek ontwikkeld ter presentatie: “Vincent leerde ook Frans.” In Zuid-België, de streek Borinage, verbleef de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh van 1878 tot ver in 1880 als predikant. Hij besloot aldaar om schilder te worden en begon met tekeningen. De Franse taal kreeg hij in deze streek goed onder de knie.

Verkleind - Borinage Cuesmes en Petit Wasmes

Kalender voor verduurzaming tot 2030

GEEF EEN DUURZAAM CADEAU DAT JAREN MEEGAAT

Global Goals in de praktijk is een kalender (40 pagina’s) die tot 2030 gehanteerd kan worden. Er wordt een stappenplan weergegeven voor duurzame initiatieven in een wijk, op een school, binnen een bedrijf of welke (overheids)organisatie dan ook. Het geeft mensen een tool in handen om daadwerkelijk een duurzaam project op te zetten. Vanaf 15 februari 2021 is de prijs € 10,00 per stuk. Verzendkosten zijn € 2,95. Vanaf 2 stuks is de verzending gratis.

Zend een bericht aan contact@uitgeverijprospera.nl – De levertijd is 2 werkdagen.

De Global Goals zijn informatief vermeld om een oplossing te bieden bij duurzame projecten.
De Global Goals zijn informatief vermeld om een oplossing te bieden bij duurzame projecten.

Hoop voor nieuwe winkelcentra

‘Hoop voor nieuwe winkelcentra’ is een publicatie die volgde op onderzoekswerk naar winkelleegstand in relatie tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Op het eerste gezicht een onoverkomelijke brug, maar als men weet dat de 17 Global Goals een geheel is met een verbindend karakter, worden de bruggen beter zichtbaar naar nieuwe winkelcentra in dorpen en steden. Diverse experts komen aan het woord alsmede ondernemers uit het duurzame veld en een jongere generatie die in toekomstige besturen zal gaan deelnemen. Dit werk is ondersteund door het Matchingsfonds van De Coöperatie. De publicatie gaat mee voor De Loep 2020 vanuit de VVOJ, een prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek. 

Op de cover van de publicatie staan leerlingen van UNESCO-school Norbertus Gertrudis Lyceum uit Roosendaal waar in het schooljaar 2020-2021 een reizende expositie werd georganiseerd over de Sustainable Development Goals (SDGs) van het Museon uit Den Haag. De ouders van deze leerlingen hebben toestemming verleend voor de foto.

De publicatie gaat als praktijkcasus naar diverse hogescholen in Nederland en naar Global Goals Gemeenten als Gemeenten4GlobalGoals die bekend zijn bij de VNG.

COVER Hoop voor nieuwe winkelcentra - Claudia Koole 22-11-2020

Projectplan voor herbestemming kerk(en)

Waar herbestemmingen gaan over een multicultureel centrum, appartementen in een oude kerk of een zorgcentrum, daar maakt Prospera Scenario een projectplan voor herbestemming kerken waar de intentie van het religare wordt behouden die vernieuwend is binnen de samenleving en bestaansrecht biedt voor lange termijn. Het immateriële erfgoed raakt niet verloren. 

Eerder werd Vergeten Verhalen geschreven voor de Sint-Gummaruskerk in Steenbergen (N-Br). Hoewel deze kerk nog in de huidige vorm blijft bestaan, biedt de toekomst met eventuele herbestemming een goed perspectief voor de parochie van deze kerk, de gemeente Steenbergen en ondernemers in deze vestingstad. Herbestemming, toerisme en een winkelhart komen bij elkaar.

Onder Herbestemming wordt de trailer getoond die voor dit project werd gemaakt, behorend bij het projectplan met een onderscheidende visie.

Prospera Scenario werkt aan een lint van belevingsmusea met verschillende herbestemmingen op schrift, met een verbindend en vernieuwend karakter dat past in deze tijd.

Verkleind - Legenda Aurea - Jacobus de Voragine 1290

Fotoserie treinstel Benelux Hondekop 220.902

Voor de Stichting Hondekop werd op verzoek een fotoserie gemaakt bij de treinwerkplaats in Roosendaal. Twee treinstellen van het type Benelux Hondekop 220.902 worden opnieuw gereed gemaakt om te gaan rijden in 2021-2022. De treinstellen worden technisch in orde gemaakt en gemoderniseerd. Tijdens de fotoserie vond het straalproces aan de buitenzijde plaats. Een stuk materieel erfgoed uit 1957 wordt bewaard en opgeknapt voor hergebruik. #beneluxhondekop – Prospera Scenario heeft deze fotoserie gesponsord.

PR fotoserie Benelux Hondekop 220.902 11-2020 Roosendaal

Uitleg Global Goals Centrum

De coronaperiode dwingt om te kijken naar een andere economie. Hier was niet alleen corona voor nodig. Elke gemeente in Nederland kampt met winkelleegstand en de oude economie lijkt achterhaald. Het kabinet zet steeds meer in op vernieuwing en duurzame ontwikkelingen. Om uit te leggen wat een Global Goals Centrum is, waarnaar onderzoek wordt gedaan in relatie tot winkelleegstand, is een bijdrage ontwikkeld met uitleg.

Uitreiking eerste Global Goals kinderboek op SDG Action Day 2020

De eerste SDG kinderboeken met titel ‘Iedereen heeft een roodroze hart’ zijn uitgereikt op een aantal basisscholen binnen Gemeente4GlobalGoals op SDG Action Day 2020 en Vlaggendag VNG – 25 september 2020.

Hieronder een impressie van de uitreiking op basisschool Wereldwijs De Rode Bosbes in Drunen, samen met wethouder Peter van Steen van gemeente Heusden als Global Goals Gemeente. 

Collage foto - SDG Action Day 2020 gemeente Heusden 25-09-2020

Erfgoedgids 2020 gemeente Steenbergen

Voor gemeente Steenbergen werd een opdracht uitgevoerd om tekstueel de Erfgoedgids gemeente Steenbergen te verzorgen die tijdens de opening van de Cultuurmaand (CuST) werd uitgereikt in de Sint Gummaruskerk. De Erfgoedgids geeft alle parels in deze gemeente weer, in haar zes kernen, waaronder vestingstad Steenbergen en is gratis te verkrijgen o.a. bij VVV Steenbergen.

Vormgeving Philip Damen - Tekst Claudia Koole
Vormgeving Philip Damen – Tekst Claudia Koole