Korte film Being married to Planet Earth

De korte film Being married to Planet Earth is ingediend bij het International Short Film Festival Middelburg en International Social Shorts Antwerp.

Verkleind - Poster Image Being married to Planet Earth - 24-04-2020

Synopsis

NEDERLANDS

De wereld is maakbaar geworden. Het is heel normaal geworden om op aarde te leven en rond te reizen met een maximaal leven. Door de toenemende bevolking stijgt de luxe- en voedselbehoefte en zijn er steeds meer watertekorten. Dieren, beschermd en huisdier of niet, zijn producten geworden op markten wereldwijd wat inmiddels heeft gezorgd voor de pandemie COVID-19. De mensheid is verder van de natuur af gaan staan, terwijl de rivieren op aarde hetzelfde stromen als de bloedbanen in het eigen lichaam. Altijd circulerend en onderweg andere organen of organismen voedend met water. De wereldwijde coronacrisis laat de mens inzien dat een terugkeer naar de natuur, de planeet aarde, noodzakelijk is voor een lang en gezond leven zonder schade of lijden. Het is het gedrag van de mens, als mindset, dat hierop afgestemd wordt om wereldwijde duurzaamheidsdoelen een kans te geven. Er is nog tien jaar te gaan volgens de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Deze waterfilm laat zien dat mens en aarde met elkaar getrouwd zijn vanaf de geboorte tot aan het sterven. Eenmaal op aarde is het de opdracht om er goed voor te zorgen met respect en mededogen. Met waterbeelden uit Europa en aan de Nederlandse Zeeuwse kust.

ENGELS

The world has become makable. It has become quite normal to live on earth and travel around with maximum life. Due to the increasing population, the need for luxury and food is increasing and there are more and more water shortages. Animals, protected and pet or not, have become products in markets around the world, which has led to the pandemic COVID-19. Mankind has moved further away from nature, while the rivers on earth flow the same as the blood in its own body. Always circulating and along the way other organs or organisms nourishing with water. The global coronacrisis makes mankind realize that a return to nature, planet earth, is necessary for a long and healthy life without damage or suffering. It is man’s behaviour, as a mindset, that is attuned to this in order to give sustainable development goals (SDGs) a chance. There is still ten years to go according to the Agenda 2030 of the United Nations.This water film shows people and the earth being married to each other from birth to death. Once on earth, the task is to take good care of it with respect and compassion. With water images from Europe and on the Dutch coast of Zeeland.

Aanpassing naturalisatiegeschenk in coronatijd

OPROEP VOOR GEMEENTEN

In deze coronatijd 2020 worden geen naturalisatieceremonies gehouden in gemeentehuizen en stadskantoren. Nieuwe Nederlanders die normaliter de ceremonie bijwonen mogen het boek ‘Nederland is top!’ ontvangen.

Deze oproep is bedoeld om het boek te laten afhalen aan uw gemeentebalie bij Publiekszaken/Burgerzaken of per post toe zenden aan de genaturaliseerde als felicitatie. 

Zend een mailbericht naar contact@uitgeverijprospera.nl om uw exemplaren te bestellen opdat dit naturalisatiegeschenk op een erkentelijke manier, op afstand, uitgereikt kan worden. Bij voorbaat veel dank om de uitgeverij op deze wijze bestaansrecht te geven. Bij bestelling wordt het rechtstreeks uit het magazijn toegezonden. 

Verkleind - cover Nederland is top - definitief 01-2019

‘Nederland is top!’ – ISBN 9789490055226 – Wvb € 19,95 – 240 pagina’s – full colour fotokatern – Global Goals Agenda 2030 VN

 

Teaser The Art of Love

Een hele mooie ontwikkeling; de teaser voor de belevingsdocumentaire The Art of Love is klaar over het bijzondere werk van Vincent van Gogh (zie hieronder in de link www.vangoghkunstenduurzaamheid.nl).

Voor elk bedrijf te maken zo’n teaser tussen 0.30 seconden en 1.30 minuut met oneliners over de kracht van een organisatie of als uitnodiging voor een bijzondere of speciale samenkomst wat goedkoper kan zijn dan collectief uitnodigingen versturen per post. Geïnteresseerd? Neem contact op met contact@prosperascenario.nl Prijsindicatie voor een bedrijfsteaser tussen € 550 – € 795 incl.btw

http://www.vangoghkunstenduurzaamheid.nl

Verkleind gescande kaart De Sterrennacht

 

Nederland is top! weer leverbaar

Het naturalisatieboek voor nieuwe Nederlanders bij gemeenten is weer leverbaar. De nieuwe herdruk kan worden geleverd via Uitgeverij Prospera – contact@uitgeverijprospera.nl – voor een zending binnen 2 werkdagen. Uitgeverij Prospera heeft het SDG Charter ondertekend voor de Agenda 2030 VN.

Wvbp € 19,95 per boek – ISBN 9789490055226 – paperback 240 pagina’s met full colour katern met kleurrijke foto’s

Zolang de voorraad strekt wordt een Hollandse fietsvlag gratis meegezonden bij iedere zending om gezondheid en klimaatdoel SDG 13 (minder CO2-uitstoot op de fiets) te stimuleren.

Extra informatie voor gemeenten: in het boek zijn voorbeelden voor gemeenten opgenomen hoe Global Goals te integreren in de samenleving bij burgers, organisaties, scholen en bedrijven vanuit de Agenda 2030 VN met 17 SDGs.

Verkleind - cover Nederland is top - definitief 01-2019

Uitgeverij Prospera logo SDGs en EC

Traject kinderboek minder ongelijkheid wordt gestart

Het project is van start gegaan voor het kinderboek met titel ‘Iedereen heeft een roodroze hart’ waarbij SDG 5 (gender gelijkheid) en SDG 10 (minder ongelijkheid) wordt betrokken uit de Agenda 2030 van de Verenigde Naties met 17 Global Goals.

De vormgeving gaat aan de slag met de cover. De tekst ligt bij de eindredactie. Een overeenkomst met United Roosendaal wordt opgesteld. Contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via SDG coördinator Nederland, wordt onderhouden. Een toneel- en theatergezelschap wordt geselecteerd om het verhaal ook op toneel te brengen door basisschoolkinderen.

Onderstaande afbeelding is een algemene aankondiging. De cover van het kinderboek krijgt een eigen identiteit.

PR logo SDG5en10 Iedereen heeft een roodroze hart - dreamstime_xxl_115315960 (1)

Artistiek met een uitvaartverhaal

Vlinderijnes Design&Storytelling houdt zich bezig met unieke en betekenisvolle verhalen voor de uitvaartsector, want ook hier moeten bijzondere verhalen worden verteld. Een recente ontwikkeling zijn de Stiltemonumenten waar het ontwerp en de betekenis een eigen specifiek verhaal kent. Eerder verscheen het boek Uitvaartsprookjes bij MijnBestseller waarbij nieuwe sprookjes worden neergezet vanuit oude geschriften.

Volg de ontwikkelingen voor het nieuwste Stiltemonument in Roosendaal op http://www.stiltemonumenten.nl

Link om het boek Uitvaartsprookjes te bestellen

Logo Vlinderijnes - Lavendel veld

Teambuilden met duurzaamheid

Bij aanschaf van Global Goals in de praktijk, een 8-stappenplan voor het praktiseren van SDGs in de samenleving en op de werkvloer, wordt gratis het e-book Teambuilden met duurzaamheid verstrekt op presentatieformaat voor een groep, afdeling of team. Bestellen gaat via www.globalgoalspassiesysteem.nl of Boekenroute.nl met verzending zonder kosten.

Laat burgers, vrijwilligers en personeel meegaan in de Agenda 2030!

#MVOprestatieladder #SDGs #G4GlobalGoals #Agenda2030 #GlobalGoals

Bruis stromen 100382415

 

SDG Moonshot 2019

SDG Action Day 2019 – SDG Moonshot 2019 – Global Goals in de praktijk

Global Goals in de praktijk is gemaakt voor ‘glokalisering’ om samen op weg te gaan voor wereldverbetering met SDGs uit de Agenda 2030 dankzij het 8-stappenplan dat toegankelijk wordt uitgelegd. Het stappenplan is op elk onderwerp toe te passen vanuit een vereniging, stichting, op school, binnen een wijk, dorp of stad. Op de werkvloer voor overheid, semi-overheid en bedrijfsleven kunnen er stappen gemaakt worden via meetings, workshops en teambuilding. Zelfs een duurzaam beleid kan afgestemd worden met dit 8-stappenplan. Het 8-stappenplan is geïntegreerd in een kalender waarbij de meeste erkende VN-dagen staan vermeld die tevens gekoppeld zijn aan goede doelen. Deze koppelingen maken duidelijk dat duurzaamheid bij goede daden horen. Een onmisbare schakel om mensen te inspireren met Global Goals de komende 10 jaar.