SDG Moonshot 2019

SDG Action Day 2019 – SDG Moonshot 2019 – Global Goals in de praktijk

Global Goals in de praktijk is gemaakt voor ‘glokalisering’ om samen op weg te gaan voor wereldverbetering met SDGs uit de Agenda 2030 dankzij het 8-stappenplan dat toegankelijk wordt uitgelegd. Het stappenplan is op elk onderwerp toe te passen vanuit een vereniging, stichting, op school, binnen een wijk, dorp of stad. Op de werkvloer voor overheid, semi-overheid en bedrijfsleven kunnen er stappen gemaakt worden via meetings, workshops en teambuilding. Zelfs een duurzaam beleid kan afgestemd worden met dit 8-stappenplan. Het 8-stappenplan is geïntegreerd in een kalender waarbij de meeste erkende VN-dagen staan vermeld die tevens gekoppeld zijn aan goede doelen. Deze koppelingen maken duidelijk dat duurzaamheid bij goede daden horen. Een onmisbare schakel om mensen te inspireren met Global Goals de komende 10 jaar.

Documentaire in de maak

De documentaire The arT of love staat op de rol in 2020. De laatste filmbeelden in het buitenland zijn gemaakt te Ramsgate, Londen en Isleworth in Engeland.

Merkwaardige taferelen, met nieuwe inzichten, uit het leven van de Zundertse Vincent van Gogh (1853-1890) komen via storytelling in een immersieve weergave als belevingsdocumentaire aan de oppervlakte. Deze opvallende feiten van toen zijn nu en in de toekomst van grote betekenis voor de mensheid waarbij Noord-Brabant, als stip op aarde en aan de horizon, een intrinsieke rol speelt.

Cover Belevingsdocu The arT of love 02-10-2019

Artikelen voor SDG Nederland/OneWorld

Vanaf december 2018 verschijnen er regelmatig artikelen van Claudia Koole bij SDG Nederland over Global Goals en de impact op de samenleving.

Lees hieronder het artikel ‘Kruisbestuiving met goede doelen’ en wat dit te maken heeft met de Agenda 2030, samen met onderwijs en het bedrijfsleven.
http://www.sdgnederland.nl/nieuws/kruisbestuiving-met-goede-doelen-voor-sdgs/

Climate Planet Utrecht inside - november 2018
Climate Planet Utrecht inside – november 2018
Coördinator SDGs BuZa - Hugo von Meijenfeldt met een SDG colbert - november 2018 Bergen op Zoom
Coördinator SDGs BuZa – Hugo von Meijenfeldt met een SDG colbert – november 2018 Bergen op Zoom

Nieuwe website Van Gogh, kunst en duurzaamheid

Wat heeft Vincent van Gogh, die in 1890 stierf, met duurzaamheid te maken?

Heel veel eigenlijk, is mijn antwoord. We zijn gewend aan de term duurzaamheid als milieuvriendelijk en een verantwoorde bewuste leefwijze, maar pure duurzaamheid begint bij liefde en hartstocht. Vincent van Gogh laat een boodschap achter hierin, voor nu en volgende generaties. Daar is mijn onderzoek op geënt. Bij leven werd hij onderschat en het was een onmogelijke opdracht om de liefde van zijn leven te vinden. Toch bleef hij hoop houden, stelde zich grotendeels dienstbaar op voor de mensheid en bracht zijn expertise eerst naar voren in zijn preken als predikant en later op doek als kunstschilder. Deze bijzondere vorm van duurzaamheid, daar waar iets vanuit pure liefde ontstaat met een impact voor eeuwen erna, is de moeite waard om te onderzoeken.

Op de website http://www.vangoghkunstenduurzaamheid.nl wordt hier uitgebreid op ingegaan, mede omdat ik in woord en beeld de Van Gogh Route doorloop.

Nieuw boek Uitvaartsprookjes

Tien uitvaartsprookjes nemen de lezer mee naar bijzondere werelden. Kennis uit oude geschriften vormt een rode draad in ieder uitvaartsprookje. Elk sprookje heeft de mens iets te vertellen, voor nu en voor altijd. Het is een duurzame storytelling die zich leent voor audiovisuele vertaling.

Uitvaartsprookjes is een noviteit, mede voor de uitvaartsector. Het sprookje van de vlinder, het herschreven sprookje van het roodborstje en Het sprookje van de Begeleidingkaars alsmede Het sprookje van de Vergeet-Me-Bloem staan er onder meer in.

Bij elk uitvaartsprookje worden bronnen vermeld als historisch geschrift.

Cover Uitvaartsprookjes 1500x2250 - III

ISBN 9789463678353 – € 22,50 – hardcover – Claudia Koole

Bestel hier Uitvaartsprookjes